Mazowieckie Centrum Badań Klinicznych jest prywatną firmą zajmującą się prowadzeniem badań klinicznych. Jesteśmy nowoczesnym ośrodkiem uczestniczącym w projektach badawczych faz II, III, IV w wielu dziedzinach medycyny.

Oferujemy profesjonalne prowadzenie badań klinicznych zgodnie z zasadami ICH GCP oraz obowiązującymi przepisami prawa.
Dzięki stałej współpracy z dużą liczbą lekarzy specjalistów w wielu dziedzinach terapeutycznych oraz posiadaniu bazy dużej grupy pacjentów, oferujemy profesjonalne prowadzenie badań klinicznych różnych faz ze stabilną, szybką
i efektywną rekrutacją.

Mamy doświadczenie w badaniach z papierowymi
i elektronicznymi CRF-ami, współpracy z labora- torium centralnym, systemem IVRS.